Obchodní podmínky pro partnery

100W není jen obyčejný web. 100W profesionálním nástrojem internetového marketingu. Pomozte nám šířit tento skvělý produkt, a my Vás za to odměníme. Staňte se našimi partnery a získejte odměnu za prodané licence webů, které jste doporučili. Přidejte naši upoutávku na Váš blog, nebo si sami pořiďte nový 100W a udělejte si z něj nástroj pro partnerské doporučování a vydělávání peněz.

Všeobecné obchodní podmínky služby Partnerského obchodního programu 100w

Dohoda

Tím, že se zaregistrujete jako Partner v našem partnerském programu („Program“), souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující obchodní podmínky („Smluvní podmínky“). Tyto podmínky je možné chápat také jako obchodní dohodu mezi Partnerem a Poskytovatelem.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit Smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré nové funkce, které rozšiřují nebo zlepšují současný program, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, budou podléhat smluvním podmínkám. Pokračující používání programu po takových změnách představuje souhlas s těmito změnami.

Porušení kteréhokoli z níže uvedených bodů bude mít za následek ukončení Vašeho účtu a ztrátu veškerých nevyrovnaných plateb provizí získaných během porušení. Souhlasíte s tím, že partnerský program použijete na vlastní riziko.

Podmínky účtu

 • Musíte být starší 18 let, abyste byli součástí tohoto programu.
 • Musíte žít v České republice, nebo být občanem EU, abyste byli partnery.
 • Musíte být člověk. Účty registrované „roboty“ nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
 • Musíte poskytnout své zákonné celé jméno, platnou e-mailovou adresu a všechny další informace požadované k dokončení procesu registrace.
 • Vaše přihlášení může být použito pouze jednou osobou – není povoleno jedno přihlášení sdílené více lidmi.
 • Jste zodpovědní za zachování bezpečnosti Vašeho účtu a hesla. Poskytovatel nemůže a nebude nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu z nedodržení této bezpečnostní povinnosti.
 • Jste zodpovědní za veškeré publikované obsahy a aktivity, ke kterým dochází v rámci Vašeho účtu.
 • Jedna osoba nebo právnická osoba nesmí spravovat více než jeden účet.
  Partnerský program nesmíte používat pro žádné nelegální nebo neoprávněné účely. Při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony (včetně, ale bez omezení, zákonů o autorských právech).
 • Tento partnerský program nesmíte používat k vydělávání peněz na Vašich vlastních partnerských programech, pokud takové máte.

Odkazy / grafika na Vašem webu, ve Vašich e-mailech nebo jiné komunikaci

Po přihlášení k partnerskému programu Vám bude přidělen jedinečný kód partnera. Máte povoleno umísťovat odkazy, bannery nebo jinou grafiku, kterou Vám poskytneme, na Váš web, e-maily nebo do jiné komunikace. Budou Vám poskytnuty pokyny, styly a obrázky, které budou použity při propojení s Poskytovatelem. Změnu grafiky můžeme provést kdykoli bez upozornění, ale bez řádného upozornění nemůžeme měnit rozměry obrázků.

Chcete-li umožnit přesné sledování, nahlašování a připsání poplatků za doporučení, poskytneme Vám speciální formáty odkazů, které budou použity ve všech vazbách mezi Vaším webem a stránkami poskytovatele. Musíte zajistit, aby každý z odkazů mezi Vaším webem a poskytovatelem správně využíval tyto speciální formáty odkazů. Odkazy na stránky poskytovatele umístěné na Vašem webu podle těchto podmínek, které správně využívají takové speciální formáty odkazů, se označují jako „speciální odkazy“. Poplatky za doporučení získáte pouze v souvislosti s prodejem produktu poskytovatele, který se realizuje přímo prostřednictvím těchto speciálních odkazů. Nebudeme vůči Vám zodpovědní s ohledem na případné selhání Vás nebo někoho, kdo odkazuje. Použijte-li speciální odkazy špatně, nebo nesprávně zadáte svůj partnerský kód, může takové selhání vést ke snížení částky, která by Vám jinak byla vyplacena Podle těchto podmínek, nebo na takovou částku zcela ztratíte nárok.

Partnerské odkazy by měly odkazovat na stránku propagovaného produktu.

Poplatky za doporučení  / provize a platba

Za účelem prodeje produktu, ze kterého vzniká nárok na zprostředkovatelský poplatek, musí zákazník kliknout na speciální odkaz z Vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace na stránku Osobní firemní a produktové weby a dokončit objednávku produktu během této relace.

Budeme platit pouze provize za odkazy, které jsou automaticky sledovány a hlášeny našimi systémy. Nebudeme platit provize, pokud někdo tvrdí, že produkt zakoupil, nebo někdo tvrdí, že zadal referenční kód, pokud nebyl sledován naším systémem. Můžeme platit výplaty provizí z doporučení pouze prostřednictvím správně formátovaných speciálních odkazů, které byly automaticky sledovány našimi systémy.

Vyhrazujeme si právo na diskvalifikaci provizí získaných prostřednictvím podvodných, nezákonných nebo příliš agresivních, sporných prodejních nebo marketingových metod.

Nárok na výplatu provize vzniká až poté, co jste získali více než 1.000 Kč z příjmu partnerského programu. Pokud Váš partnerský účet nikdy nepřekročí hranici 1.000 Kč, Vaše provize se nebudou realizovat ani platit. Jsme odpovědní pouze za platbu účtů, které překročily prahovou hodnotu 1.000 Kč.

Identifikace jako pobočka poskytovatele

Nesmíte vydávat žádnou tiskovou zprávu týkající se této smlouvy nebo Vaší účasti v programu; Taková akce může vést k ukončení programu. Navíc nesmíte v žádném případě zkreslovat vztah mezi námi a Vámi, např tím, že budete tvrdit, že vyvíjíte naše produkty, že jste součástí poskytovatele nebo naznačíte nějaký vztah mezi námi a Vámi nebo jakoukoli jinou osobou nebo subjektem s výjimkou toho, co přesně popisují tyto podmínky (včetně vyjádření nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme, schvalujeme nebo přispíváme penězi na jakoukoli Vaši činnost).

Nesmíte zakoupit naše produkty prostřednictvím Vašich partnerských odkazů pro vlastní potřebu. Tyto nákupy mohou vést (dle vlastního uvážení) k zadržení poplatků za doporučení a / nebo ukončení této smlouvy.

Platební kalendář

Dokud jsou Vaše stávající provize přes 1.000 Kč, budete placeni každý měsíc. Pokud jste od poslední platby nezískali 1.000 Kč, po překročení prahové hodnoty Vám zaplatíme následující částku následující měsíc.

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří nakupují produkty prostřednictvím tohoto programu, budou považováni za naše zákazníky. V souladu s tím se na naše zákazníky vztahují všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se objednávek zákazníků, zákaznického servisu a prodeje produktů. Můžeme kdykoli změnit naše zásady a provozní postupy. Stanovíme například ceny za produkty prodávané v rámci tohoto programu v souladu s vlastní cenovou politikou. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit. Protože změny cen mohou ovlivnit produkty, které jste uvedli na Vašem webu, neměli byste na vašem webu ceny produktů zobrazovat . Vyvineme přiměřené úsilí k prezentaci přesných informací, ale nemůžeme zaručit dostupnost nebo cenu konkrétního produktu.

Vaše povinnosti

Budete výhradně odpovědni za vývoj, provoz a údržbu Vašeho webu a za veškeré materiály, které se na Vašem webu objeví. Například budete výhradně odpovědní za:

– Technickou obsluhu Vašeho webu a veškerého souvisejícího vybavení
– Zajištění zobrazování speciálních odkazů na Vašem webu, tak aby nedošlo k jakémukoliv porušení dohody mezi vámi a třetí stranou (včetně omezení nebo požadavků, které na Vás vystavuje třetí strana, která hostí Vaše stránky)
– přesnost, pravdivost a přiměřenost materiálů zveřejněných na Vašem webu (mimo jiné včetně všech materiálů souvisejících s produktem a veškerých informací, které jsou obsaženy v rámci zvláštních odkazů nebo které jsou spojeny)
– Ujistěte se, že materiály zveřejněné na Vašich stránkách neporušují práva žádné třetí strany (například včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či majetkových práv)
– Ujistěte se, že materiály zveřejněné na Vašem webu nejsou v rozporu s dobrými mravy nebo jinak nezákonné
– Ujistěte se, že Vaše stránky přesně a přiměřeně zveřejňují, ať už prostřednictvím zásady ochrany soukromí nebo jinak, způsob jak shromažďujete, používáte, ukládáte a zveřejňujete údaje shromážděné od návštěvníků, včetně případných třetích stran (včetně inzerentů), nebo inzeráty které shromažďují informace přímo od návštěvníků a mohou umístit nebo rozpoznat cookies na prohlížečích návštěvníků.

Dodržování zákonů

Jako podmínka k Vaší účasti na programu souhlasíte s tím, že pokud jste účastníkem programu, budete dodržovat všechny zákony, nařízení, pravidla, vyhlášky, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který má nad Vámi pravomoc, a pokud jsou tyto zákony atd. v platnosti nebo později vstoupí v platnost v době, kdy jste účastníkem programu. Bez omezení výše uvedené povinnosti souhlasíte s tím, že jako podmínku Vaší účasti v programu budete dodržovat všechny platné zákony, které řídí marketingovou činnost, a všechna další nařízení a zákony zaměžené proti spamu.

Doba platnosti dohody a programu

Platnost této Dohody začíná na základě našeho přijetí Vaší Programové žádosti a končí ukončením kterékoliv ze stran. Každá ze stran může kdykoli ukončit tuto dohodu, ať už s příčinou nebo bez příčiny, tím, že druhé straně zašle písemné oznámení o ukončení této dohody. Po ukončení této dohody jakéhokoli důvodu partner okamžitě ukončí používání partnerských odkazů a odstraní zw svých stránek všechny odkazy na produkty 100W a všechny ochranné známky poskytovatele, Loga a veškeré další materiály poskytnuté poskytovatelem nebo na účet jménem poskytovatele podle této dohody nebo v souvislosti s Programem. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit Program kdykoli. Po ukončení programu bude poskytovatel platit veškeré nevyřešené příjmy, které jsou nad 1.000 Kč.

Ukončení

Na základě vlastního uvážení máte právo pozastavit nebo ukončit Váš účet kdykoliv, a odmítnout jakékoliv současné nebo budoucí používání Programu nebo jakékoliv jiné služby poskytovatele z jakéhokoli důvodu. Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání Vašeho účtu nebo Vašeho přístupu k Vašemu účtu a propadnutí a vzdání se veškerých potenciálních nebo placených provizí na Vašem účtu, pokud byly získány prostřednictvím podvodného, ​​nezákonného nebo příliš agresivního přístupu, či sporné prodejní nebo marketingové metody. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv z jakéhokoli důvodu odmítnout službu.

Vztah stran

Poskytovatel i Partner jsou nezávislí dodavatelé a nic v této smlouvě nebude vytvářet žádné jiné partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu, obchodní zastoupení nebo pracovní vztah mezi stranami. Nebudete mít oprávnění provádět nebo přijímat žádné nabídky nebo zastoupení naším jménem. Nebudete dělat žádné prohlášení, ať už na Vašem webu nebo jiném, které by rozumně odporovalo čemukoliv v tomto bodě.

Omezení odpovědnosti

Nezodpovíme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo ztráty příjmů, zisků nebo dat) vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nebo programem, i když jsme byli upozorněni na možnost takových škod. Dále náš souhrnný závazek vzniklý v souvislosti s touto smlouvou a programem nepřekročí celkové poplatky za doporučení zaplacené nebo splatné podle této dohody.

Odmítnutí odpovědnosti

Neposkytujeme žádné výslovné nebo předpokládané záruky ani prohlášení týkající se Programu ani produktů prodaných v rámci Programu (včetně, ale bez omezení, záruky způsobilosti, obchodovatelnosti, neporušení nebo jakékoli implicitní záruky vyplývající z výkonu, obchodování nebo Obchodní využití). Kromě toho nečiníme žádné prohlášení, že fungování zařízení poskytovatele bude nepřerušované nebo bezchybné a nebudeme odpovídat za následky přerušení nebo chyb.

Rozhodčí doložka

Všechny spory, které vzniknou z této dohody anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Obecná ustanovení

Tato dohoda se bude řídit zákony České republiky. Dohoda je závazná vůči smluvním stranám, jejich nástupcům a přiřazeným osobám a bude jimi vykonatelná.

Neschopnost poskytovatele uplatnění jakéhokoli práva nebo nároku z ustanovení podmínek dohody nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky představují celkovou dohodu mezi Vámi a poskytovatelem nebo jím stanovenou osobou a upravují Vaše používání služby a překonávají jakékoli předchozí dohody mezi Vámi a poskytovatelem (včetně, ale nikoliv výhradně, všech předchozích verzí smluvních podmínek).

Mohlo by Vás zajímat:

Úplně nové 100W

Změnili jsme naše stránky 100webů, ale to není ta podstatná změna. Podstatné jsou naše weby. 100W prošli mohutným procesem omlazení…
PŘEČÍST SI VÍCE

Google změnil bezpečnostní standardy, pozor na poštovního klienta.

V polovině roku 2017 změnil Google bezpečnostní standardy týkající se napojení poštovních klientů na službu G-mail. Google je největším poskytovatelem…
PŘEČÍST SI VÍCE

Obrat českých e-shopů v roce 2016 atakoval 100 mld!

Nakupování přes internet se stalo běžnou součástí života většiny lidí. V e-shopech alespoň jednou ročně nakoupí 96 procent Čechů, téměř…
PŘEČÍST SI VÍCE

Už v r. 2014 se prodala více než miliarda chytrých telefonů !

Počet chytrých telefonů prodaných po celém světě roste. Už v závěru roku 2014 podle čísel společnosti Gartner byl atakován rekord – ve…
PŘEČÍST SI VÍCE
Top